ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 581 731 650, 581 731 883
   
AKTUALITY
 

O NAŠÍ ŠKOLE

Přihláška ke stravování ve ŠJ: >ZOBRAZIT<

 

Základní škola v Tovačově je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Od roku 1994 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.

4. září 2017 nastoupilo do školy 257 žáků, 140 chlapců a 117 dívek, kteří jsou rozděleni do 13 tříd.

Ve všech ročnících probíhá výuka podle ŠVP Barevný svět pod Spanilou věží.

Součástí školy je mateřská škola a školní družina.

Ve škole mají žáci k dispozici odborné učebny chemie, dějepisu, anglického jazyka, přírodopisu, informatiky, výtvarné výchovy a hudební výchovy a dále audiovizuální učebnu a nové školní hřiště s umělým povrchem.

 

Velmi dobrá je spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy a také s některými zájmovými sdruženími ve městě.

Na škole pracuje Školská rada.

Pro žáky každoročně organizujeme celou řadu akcí jak v rámci výuky, tak i ve volném čase. Patří sem zejména školy v přírodě, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, odborné exkurze a tematické zájezdy. Připravujeme i letní sportovní kurz zaměřený na turistiku, cykloturistiku a vodní turistiku.

Na škole se vyučuje anglický jazyk od 3. ročníku a na 2. stupni mají žáci od 7. ročníku možnost výběru z dalších cizího jazyka. Vyučujeme ruský jazyk, německý jazyk a francouzský jazyk.

Školní družina Základní školy Tovačov funguje v budově školy. Ve škole je ŠD k dispozici tělocvična, učebna výpočetní techniky, multimediální učebna, školní hřiště.

Dlouhodobě populární jsou u žáků zájmové kroužky, které mohou navštěvovat ve svém volném čase.

 

 

MENU
Aktuality
Školní třídy
Zaměstnanci školy
Zájmová činnost
Historie školy
Fotogalerie
Školní řád
Školní vzdělávací program
Školní metodik prevence
Projekt Kolečko
Spolupráce se školou ve Valence
Zájezdy do Anglie
Výroční zpráva
Dokumenty ZŠ
Formuláře ke stažení
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.