ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 581 731 650, 581 731 883
   
AKTUALITY
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Charakteristika ŠVP

Člověk a jeho svět

Učební plán

Člověk a zdraví

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a svět práce

Matematika a její aplikace

Umění a kultura

UČEBNÍ PLÁN:

Obsah vzdělávacích oblastí je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů.Přehled uvádí názvy předmětů podle toho, jak naplňují vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast

Název předmětu

 

1. stupeň

2. stupeň

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

Český jazyk

 

Anglický jazyk

Anglický jazyk

 

 

Druhý cizí jazyk 1)

Matematika a její aplikace

Matematika

Matematika

Informační a komunikační technologie

Práce na počítači

Informatika

Člověk a jeho svět

Prvouka 2)

 

 

Vlastivěda a přírodověda 3)

 

Člověk a společnost

 

Dějepis

 

 

Občanská výchova

Člověk a příroda

 

Fyzika

 

 

Chemie

 

 

Přírodopis

 

 

Zeměpis

Umění a kultura

Hudební výchova

Hudební výchova

 

Výtvarná výchova 4)

Výtvarná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

 

Výchova ke zdraví 5)

Výchova ke zdraví 6)

Člověk a svět práce

4)

Pracovní výchova 7)

 

Poznámky:
1) nabízíme na výběr: německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk
2) předmět prvouku mají žáci 1. – 3. ročníku
3) předměty vlastivěda a přírodověda tvoří integrovaný předmět
4) na 1. stupni se propojuje výtvarná výchova a oblasti Č + svět práce do jednoho předmětu
5) obor Výchova ke zdraví se na 1. stupni nevyučuje jako samostatný předmět, je součástí tělesné výchovy a oboru Člověk a jeho svět
6) obor Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 7. až 9. ročníku, v 6. ročníku je obsah rozdělen mezi občanskou výchovu, přírodopis a tělesnou výchovu
7) pracovní výchovu tvoří tyto složky : práce s technickým materiálem, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů, mediální výchova a volba povolání

1.stupeň:

 

Předmět

1.

2.

3.

4.

5.

 

RVP

Jazyk a jazyková

komunikace

Čj a literatura

8

8

8

7

6

37

38

Aj

 

 

3

3+1

3+1

11

9

Matematika

a její aplikace

M

5

5

4

4

4

22

22

ICT

Informatika

 

 

 

 

1

1

1

 

Č + jeho svět

Prvouka

1

2

2

 

 

5

12

Vlastivěda

 

 

 

1

1

2

Přírodověda

 

 

 

2

2

4

U + K

Hv

1

1

1

1

1

5

12

Vv

1

1

2

2

2

7

Č + zdraví

Tv

2

2

2

2

2

10

10

Č + svět práce

1

1

1

1

1

5

5

 

Disponibilníhodiny

1

2

2

1

2

9

9

Týdenní dotace

 

20

22

25

25

26

118

118

¨

Disponibilní hodiny :
ročník - 1 Prvouka
ročník - 1 DRv (posílení Čj), 1 Tv (plavání) / 1 Vv
ročník - 1 M (práce s PC), 1 Tv (plavání) / 1 KrČt (posílení ČJ)
ročník - 1 Aj
ročník - 1 Aj, 1 vlastivěda

2.stupeň:

 

Předmět

6.

7.

8.

9.

 

RVP

 

Jazyk a jazyková

komunikace

Čj a literatura

4

4

4

4

16

16

Aj

3

3

3

3

12

12

Druhý cizí jazyk

2

2

2

2

8

 

Matematika

a její aplikace

M

4

4

4

4

16

16

ICT

Informatika

1

 

 

 

1

1

 

Č + společnost

D

2

2

2

2

8

     

12

Ov

1

1

1

1

4

 

 

Č + příroda

Fy

1 x)

1 x)

2

2

6

 

22

 

Ch

 

 

2

1 x)

3

2

1 x)

1,5

2

6,5

Z

2

2

1,5

1 x)

6,5

U + K

Hv

1

1

1

1

4

10

 

Vv

2

2

1

1

6

Č + zdraví

Tv + výchova

ke zdraví

2

2+1 

2+1

2+1

8

11

Č + svět práce

1 x)

1 x)

1

1

4

4

VP

 

 

1

1

2

5

18

Disponibilní hodiny

 

2

2

1

1

6

Týdenní dotace

 

30

30

31

31

122

122

 

x) Disponibilní hodiny:

 

Výchova ke zdraví:

VP:

6. ročník –  1 Fy

                   1 Pč

 

 

7. ročník –  0,5 Fy

                   0,5 Př

                   1 Pč

7. ročník -  1 (Rv)

7. ročník – SeD, SeZ,  KAj, …

8. ročník –  0,5 Př

                   0,5 Z

8. ročník – 1 (Rv)

8. ročník – CvM, CvČj, KAj, …

9. ročník –  0,5 Ch

                   0,5 Z

9. ročník – 1 (Rv)

9.ročník – CvM, CvČj, KAj, …

 

MENU
Aktuality
Školní třídy
Zaměstnanci školy
Zájmová činnost
Historie školy
Fotogalerie
Školní řád
Školní vzdělávací program
Školní metodik prevence
Projekt Kolečko
Spolupráce se školou ve Valence
Zájezdy do Anglie
Výroční zpráva
Dokumenty ZŠ
Formuláře ke stažení
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.