ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 581 731 650, 581 731 883
   
AKTUALITY
 

AKTUALITY

Matematický Klokan 2018
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen do programu Excelence středních škol. Letošní ročník se konal 16. března a na naší škole se soutěže zúčastnilo 121 žáků.

Kategorie Cvrček:
1. Natálie Klimtová 3.A 68 bodů
2. Matyáš Válek 3.A 67 bodů
3. Ema Indráková 2.A 63 bodů
3. Jakub Hrubý 3.A 63 bodů
3. Milan Třasoň 3.A 63 bodů

Kategorie Klokánek:
1. Jan Pořízek 5.A 89 bodů
2. Michal Mojžíš 5.A 87 bodů
3. Veronika Drábková 5.A 81 bodů

Kategorie Benjamín:
1. Hana Zapletalová 6.A 80 bodů
2. Marek Fildán 7.A 63 bodů
3. Šimon Fromel 6.B 47 bodů

Kategorie Kadet:
1. Jakub Skopal 9. A 84 bodů
2. Tomáš Hanák 9. A 64 bodů
3. Natálie Prokopová 9. A 62 bodů

Filmový večer

Dne 29. 1. 2018 proběhla akce FILMOVÁ NOC. Akce byla určena pro žáky II. stupně. Byl to opravdu vydařený večer a děti ráno odcházely s úsměvem na tváři.

Akce probíhala za finanční podpory SRPŠ.


Lyžařský výcvik

Teplákový den


V úterý 16.1. 2018 proběhl ve škole "TEPLÁKOVÝ DEN". Účast byla velká a děti si tepláky pochvalovaly. Dokonce se do akce zapojil i pedagogický sbor. Klobouk dolů!!!
Všem děkujeme za účast a už se těšíme na další podobnou akci.

Spolupracujeme s...
Naše škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu METODICKÁ PODPORA SÍTĚ INKLUZIVNÍCH ŠKOL spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem spolupráce je poskytnout pedagogům škol prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a informací z oblastí společného vzdělávání.

 

 

Předvánoční soutěž "O nejhezčí adventní věnec"
Akce byla vyhlášená pro celou školu školním parlamentem. Zúčastnilo se jí celkem 7 tříd a školní družina, 3 třídy z I.stupně a 4 třídy z II.stupně. Odborná porota nezávisle bodovala a po součtu bodů bylo vybráno ze všech krásných věnců takto:

1. 5.A (v jedné třídě bylo vytvořeno více adventních věnců)
2. 7.B
3. 8.A

Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme.

Ladies Cup


Dne 20. 12. 2017 se uskutečnil dívčí turnaj ve vybíjené, kterého se zúčastnily dívky pátých až devátých tříd. Bojovalo se o putovní pohár, který celý rok opatrují výherkyně klání.

V letošním roce to byl "BOJ" velmi vyrovnaný. Až poslední zápas určil vítěze celého turnaje. I pořadí na dalších místech bylo velmi těsné 3. a 4. místo rozhodl až celkový počet vybitých za celý turnaj.

Všem děkujeme za dodržování pravidel a hru FAIR PLAY.

Celkové umístění:
1) 5.A
2) 9. A, 8.B
3) 7.B
4) 7.A
5) 6 A.B

Minivolejbal II. kolo


Výběr dětí z naší školy se zúčastnil II. kola turnaje v MINIVOLEJBALU.

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
Soutěž pořádá SPŠ Hranice, obor Aplikovaná chemie, ve spolupráci s největším chemickým podnikem v kraji - společností PRECHEZA a.s. generálním partnerem této akce. Cílem soutěže je probudit a prohloubit zájem dětí o přírodní vědy a současně o studium technických škol. Společnost PRECHEZA – podnik s téměř 120letou tradicí, soutěž zaštiťuje z důvodu podpory studentů chemie.
Soutěž je určena pro žáky 9. tříd základních škol. V prvním kole žáci pod dohledem svých učitelů vypracují zaslané testy, na jejichž základě budou vybráni tři nejlepší chemici z každé školy, kteří postoupí do druhého kola. Druhé kolo (regionální) se bude konat na střední průmyslové škole v Hranicích. Na naší škole se letošního ročníku soutěže zúčastnilo 23 žáků 9. třídy a 1 žák 8. třídy.

Nejlépe se umístili tito tři žáci:
66b - Hanák Tomáš (9.A)
62,5b - Skopal Jakub (9.A)
52b - Matula Jan (9.A)

Minivolejbal I. kolo


Ve středu 11. října 2017 se konalo ve sportovní hale v Kojetíně 1. kolo meziškolské ligy v barevném minivolejbalu základních škol regionu Kroměříž, Kojetín, Přerov a Prostějov. Celkem se akce zúčastnilo 169 dětí a hrálo se na 12 hřištích.
V kategorii žluté "cinkla" i medaile a odvezl si ji Patrik Kohn z 2. třídy se svou parťačkou.
V kategorii oranžové byla velká konkurence, ale i přesto se naše děti dokázaly umístit na krásných předních pozicích. Celkem se kategorie oranžové starší zúčastnilo 23 týmů a naši bojovníci a bojovnice se umístili na krásném 4., 5., 15. a 21. místě. Klobouk dolů, byl to jejich první turnaj, takže se i do budoucna můžeme těšit na krásné výsledky.
Do kategorie modré - nejobtížnější jsme nominovali pouze jeden tým. Ale naše volba na dívky reprezentující naši základní školu byla trefa do černého. V obrovské konkurenci škol z měst, kde patří volejbal mezi sporty s největším potenciálem (Prostějov, Přerov, Kroměříž a Kojetín), dokázaly naše dívky uspět na překrásném 4. místě. Celkový počet týmů, který soutěžil v dané kategorii, byl 12.
Při součtu bodů si naše škola stojí velmi dobře. Momentálně je na třetím místě z celkového počtu 11 zapojených škol do projektu.

Přírodovědný klokan
Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty tercie a kvarty osmiletých gymnázií v kategorii Kadet, kategorie Junior je určena pro studenty 1. a 2. ročníků středních škol.
Na naší škole se letošního ročníku soutěže zúčastnilo 13 žáků 8. třídy a 12 žáků 9. třídy.

Nejlepší řešitelé:
73b - Kryštof Kroupa 8.A
61b - Natálie Prokopová 9.A
60b - Tomáš Hanák 8.A

Přehlídka dravců 13.9.2017

Upozornění pro rodiče
Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září. Vyučování začíná v 7,50 hod.

Vstup do školy první školní den bude nadále ze strany ulice Podvalí (od hřiště).
Provoz školní družiny je od úterý 5.9. do 16:30 hod.

Upozornění pro rodiče současných žáků druhého ročníku:
VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÝM ORGANIZAČNÍM ZMĚNÁM BUDOU SOUČASNÍ ŽÁCI 2. ROČNÍKU SPOJENI DO TŘÍDY 2.A tř. uč.. Mgr. EVY ŽIVOTKOVÉ.

S sebou: papuče a něco na poznámky. Učebnice dostanou žáci v úterý. Obědy si přihlaste u firmy Scolarest.

Věnujte, prosím, pozornost informacím o organizaci školního roku 2017/2018 a seznamu pomůcek pro jednotlivé ročníky v pravém sloupci MENU.

MENU
Aktuality
Organizace školního roku
Seznam pomůcek
Aktuality šk.r. 2016-2017
Školní třídy
Zaměstnanci školy
Zájmová činnost
Historie školy
Fotogalerie
Školní řád
Školní vzdělávací program
Školní metodik prevence
Projekt Kolečko
Spolupráce se školou ve Valence
Zájezdy do Anglie
Výroční zpráva
Dokumenty ZŠ
Formuláře ke stažení
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.