ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 581 731 650, 581 731 883
   
AKTUALITY
 

AKTUALITY - ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Šablony v ZŠ a MŠ Tovačov
Naše škola využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I., která je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky.

Celá zpráva: >ZOBRAZIT<

 

Výstava Body Exhibition
V pátek 16.6.2017 jsme se vypravili se skupinou žáků osmé a deváté třídy na výstavu BODY EXHIBITION.
Jeli jsme z Přerova pendolínem na hlavní nádraží a odsud metrem metrem do Holešovic na Výstaviště, kde se výstava koná.Podle zájmu žáků a délky celé exkurze bylo vidět, že se žákům program líbil. Prováděla nás mladá medička za 4. ročníku medicíny a její vysvětlování bylo pro žáky pochopitelné a odpovídali jí na dotazy a sami se jí vyptávali. Jako jejich učitelku biologie mě to potěšilo. Jel s námi ještě pan učitel Petr Jehlář, který vyfotil nějaké snímky. Na výstavě ale fotit nemohl, focení je zde zakázné.
Vladimíra Vránová

Výtvarná soutěž Namaluj faunu naší přírody
Žáci osmé a deváté třídy se zapojili do výtvarné soutěže pořádané neziskovou organizací Myslivost z. s. Žáci měli za úkol vyobrazit živočichy, ptáky, hmyz nebo ryby volně žijící v přírodě České republiky. Z obou tříd bylo vybráno celkem 15 výkresů, které byly zaslány pořadatelům soutěže. Výtvory se jejich autorům opravdu povedly a my budeme držet palce, aby se dílo některého z našich zástupců objevilo při slavnostním vyhlašování výsledků na zámku Kuks v říjnu tohoto roku.

Soutěž v recitaci žáků 1. stupně
Ve čtvrtek 11. května se konala již tradiční soutěž v recitaci žáků 1. stupně. Sešli jsme se, jak bývá zvykem, ve školním klubu. V soutěži se utkala asi dvacítka recitátorů. Recitace byla rozdělena na jednotlivé kategorie od první do páté třídy zvlášť podle ročníků. V každé kategorii se udělují zpravidla první až třetí místo. Leckdy nás recitátoři překvapí svou úrovní a vyspělostí, někdy je tomu bohužel naopak.

V tomto ročníku se umístili:

v kategorii 1. třída:

v kategorii 2. tříd:

1. Eliška Zapletalová 1. Kateřina Bíbrová
2. Šimon bezděk 2. Filip Holomčík
3. Nela Navrátilová 3. Veronika Kvapilová

 

v kategorii 3. tříd:

v kategorii 5.tříd:

1. Sára Mračková 1. Michaela Urbanová
2. Karolína Skaličková 2. Karolína Bíbrová
3. Veronika Kytlicová 3. Michal Olejníček

 

Je pravdou, že úroveň čtenářství jako taková, se k naší "kantorské" nelibosti snižuje, a o to víc se to týká poezie. Ta se stává chudobkou u cesty. A přitom v prvních letech lidského života jsou říkadla prvními prostředky v komunikaci. Otázkou je, kdy nastává ten zlom v nezájmu o čtení?

Čtenářská gramotnost patří mezi základní lidské dovednosti, bez kterých se ve světě neobejdeme, i když je ten svět vyšperkovaný tou nejmodernější technologií. Není to o technice čtení, ale o tom, jak danému textu čtenář porozumí, jaké čtenářské strategie k tomu použije a jakým způsobem text vnitřně zpracuje. Není to tedy jen o tom naučit se číst a číst tak, abych porozuměl. Je to o "level" výš. Naučit se čtení prožívat, naučit se vytvářet si představy, srovnávat čtené se svou vlastní životní zkušeností, naučit se předvídat, jak bude čtené pokračovat. Ale to jsme zase na začátku….je to o tom, udělat první krok - vzít knihu do ruky a …..číst…i poezii.

Soutěž o nejkrásnější kreativní sešit
Žáci osmé a deváté třídy se v hodinách výtvarné výchovy zapojili do soutěže o nejkrásnější kreativní sešit. Pro vytvoření obalu vlastního sešitu mohli použít jakoukoliv techniku, mohli kreslit, lepit obrázky, lepit fotografie. Vzhledem k tomu, že si mohli zvolit libovolný motiv, objevovaly se obrázky zvířat, pohádkových postav, děvčata našla zálibu v různých citátech, hoši zase ve vojenské nebo počítačové tematice. Oblíbenými motivy byly také matematické vzorce nebo matematická tělesa. Někteří žáci si to opravdu užili a pěkně se při výzdobě svého sešitu "výtvarně vyřádili". Vybrat z každé třídy ty nejlepší tři výtvory bylo opravdu těžké. Nakonec jsme za naši školu odeslali práce těchto žáků:
9. třída
1. místo – Veronika Vránová
2. místo – Helena Lepičová
3. místo – Alexandr Almaši
8. třída
1. místo – Lea Šoukalová
2. místo – Jakub Skopal
3. místo – Elena Herzogová
Všem vítězům gratulujeme a držíme palce v celostátní soutěži.

Sběr papíru - vyhodnocení
V týdnu od 24. do 28. dubna 2017 proběhl v naší škole tradiční sběr starého papíru. Tentokrát ho měli na starost žáci 8. třídy a poctivě se střídali při jeho vynášení z aut, vážení a odnášení do kontejneru. Počasí nám tentokrát příliš nepřálo. Když jsme v pondělí začínali, svítilo nám sice sluníčko a bylo hezky, ale během ostatních dní si osmáci i vyučující druhého stupně, kteří se při vážení papíru střídali, "užili" déšť a chladné počasí. I přesto přijíždělo jedno auto za druhým a mnohdy jsme měli co dělat, abychom stíhali papír odnášet. Během celého týdne se podařilo nashromáždit krásných 12,38 tun starého papíru.

Třída

Kg

Pořadí

1.A 799  
1.B 568,2  
2.A 1470,6 2.
3.A 692,5  
3.B 872,2 3.
4.A 1886,9 1.
5.A 667,8  
5.B 456,6  
Celkem 7413,8  

 

Třída

Kg

Pořadí

6.A 796,2  
6.B 819,4  
7.A 938,7 1.
8.A 853,2 3.
9.A 878,7 2.
Celkem 4286,2  

Ostatní

Kg

 

Městský úřad 529,0  
Školní družina 17,4  
Ředitel školy 97,7  
Kancelář ředitele školy 40,1  
Celkem 684,2  

Dárce

Kg

 

1. stupeň 7413,8  
2. stupeň 4286,2  
Ostatní 684,2  
Celkem 12384,2  

Všem, kteří přispěli, děkujeme a doufáme, že při dalším podzimním plánovaném sběru papíru budeme nejméně stejně úspěšní jako tentokrát.

Zlatý list 27.4.2017 - místní kolo v Kojetíně

Okruhy soutěže:
Ochrana přírody
Geologie
Dendrologie
Živočichové otevřené krajiny
Živočichové a rostliny vodních stanovišť
Astronomie
Životní prostředí
Meteorologie
Botanika
Ekologie


Na krásném třetím místě, hned za kojetínskými gymnazisty se umístili Králíčci - přeloženo naši osmáci ve složení:
Martin Čelechovský, Václav Smejkal, Per Šálek, Darina Sedlmaierová, Radek Topič, Jiří Kohn
4. místo získalo družstvo sedmáků - Růžové veverky
Kryštof Kroupa, Marika Pavlíková, Barbora Švalbachová, Barbora Smolková, Leo Nemrava, Kateřina Lehká
Družstvo z devítky – Pampelišky – skončilo na sedmém místě a nechalo za sebou ještě tři družstva
Helena Lepičová, Jakub Vojtašek, Veronika Vránová, Alexander Almaši, Marek Zavadil, Helena Zapletalová

Do krajského kola v Olomouci postupuje pouze družstvo z 1. místa.

Všem patří poděkování za reprezentaci s přáním dalších úspěchů.

Týden holocaustu
V týdnu od 14. 3. do 18. 3. proběhl na naší škole Týden holocaustu pro žáky 9. třídy. Jeho cílem bylo, aby žáci pochopili, co vše se skrývá pod slovem holocaust – nejhorší příklad masového vyvražďování lidí v dějinách, jak se to stalo a hlavně co můžeme udělat pro to, aby se to již nikdy neopakovalo. Deváťáci se prostřednictvím projektů dozvěděli o této problematice mnoho informací, ochutnali židovskou kuchyni, navštívíli židovské památky v Tovačově a závěrem projektu i koncentrační tábor v Osvětimi v Polsku.

Fotogalerie: >ZOBRAZIT<

 

Jarní úkol do Recyklohraní
V jarních měsících jsme byli postaveni před úkol : Zatočte s vodou i větrem.
Vodní a větrnou energii uměli lidé využívat už odpradávna. Naši předkové využívali sílu vody a větru ve svůj prospěch, aby si ulehčili těžkou dřinu. S pomocí těchto přírodních sil poháněli zařízení a stroje, které jim například namlely obilí na chléb, nařezaly dřevo nebo utkaly látku na oblečení.První pokusy a přístroje byly velmi jednoduché a vy si je teď s námi vyzkoušíte, abyste poznali, co umí síla vodního či větrného živlu.
Zapojte tedy zvídavost a fantazii a pojďte do toho!

Tak zněla motivace k tomuto úkolu.
Za naši školu ZŠ a MŠ Tovačov se do úkolu pustili žáci I. stupně pod vedením paní asistentky Petry Nemravové. Jak jejich snažení dopadlo zasílám v příloze .
ZA MŠ se zapojila třída Sluníčka/23dětí/ s paní učitelkou Jarkou Křesťanovou,Koťátka /15dětí/ s paní učitelkou M.Polčákovou a za Medvídky paní učitelka Jitka Řepková, která s dětmi udělala jeden společný velký větrník.

Fotogalerie: >ZOBRAZIT< PDF: >ZOBRAZIT<

 

Výsledky matematické soutěže - Matematický klokan 17.3.2017
CVRČEK:
Matyáš Válek 2. A
Michaela Symerská 3. B
David Pečenka 3. A

KLOKÁNEK:
Anna Pečenková 5. B
Tereza Hajduková 5. A
Šimon Fromel 5. B

BENJAMIN:
Gabriela Zvonková 6. A
Marek Fildán 6. A
Leo Nemrava 7. A

KADET:
Tomáš Hanák 8. A
Veronika Vránová 9. A
Jakub Skopal 8. A

Celkový počet soutěžících na naší škole: 167
Naši žáci se neztratili ani na okresní úrovni a dosáhli pěkných výsledků.
Anna Pečenková - mezi 11 nejlepšími z celkového počtu 1475 soutěžících
v kategorii Klokánek, Matyáš Válek a Michaela Symerská - 10. místo z 1392 soutěžících v kategorii Cvrček, Gabriela Zvonková - 40. místo z 1047 soutěžících v kategorii Benjamin, Tomáš Hanák - 19. místo z 834 soutěžících v kategorii Kadet.

Ekošák
Naše škola se již 8 roků zapojuje do projektu Recyklohraní. Sbíráme použité baterie, elektrospotřebiče, tonery, a třídíme odpad. Zapojuje se i naše Mateřská škola a právem jsme zídskali diplom Ekošák. Také plníme zajímavé úkoly a získáváme tak body, za které můžeme vyměňovat menší odměny pro aktivní žáky v různých soutěžích.J sme rádi, že máme podporu u vedení školy a prosíme i o podporu našeho úsilí i doma - vždyť si připravujeme čistější prostředí pro sebe.


Minivolejbalový turnaj
Základní škola Tovačov se zapojila do projektu pořádaného volejbalovou skupinou SK Kojetín 2016, z. s. Celkově se do projektu zapojilo deset základních škol, které vyslaly do soutěže celkem 129 dětí. Ty byly rozděleny do pěti kategorií. V rámci celého dopoledne proběhlo 180 utkání.
Žáci naší školy si vedli velmi úspěšně. Jejich příprava probíhala pouze v rámci hodin tělesné výchovy, ale i přesto mohli konkurovat dětem, které trénují ve větších klubech jako je Kojetín nebo Kroměříž.
Celkový počet reprezentujících družstev ZŠ a MŠ Tovačov bylo 7 a na stupínky vítězů se postavila hned čtyři družstva. Což je úspěch takový, o kterém děti ani nesnily. Atmosféra turnaje byla úžasná, děti povzbuzovaly své kamarády a vytvářely tak nezapomenutelnou atmosféru. Domů si odvážely nejen ocenění a diplomy, ale také spoustu zážitků a nových sportovních zkušeností.

Heslo středečního dopoledne bylo HEJ-HEJ-HEJ TOVAČOV JE NEJ……

Kompletní výsledky:

Kategorie červená:
1. Místo – Martin Kohn, Eliška Navrátilová
2. Místo – Marek Zpěvák, Karolína Šupíková, Anna Pečenková
3. Místo – Jiří Pazdera, Michal Salva

Kategorie oranžová:
2. Místo – Ondřej Kohn, Štěpán Vrána, Tomáš Šupík
6. Místo – Tereza Hajduková, Monika Zajícová, Nela Vránová
10. místo – Anna Svobodová, Hoang Thuy Linh
11. místo – Martina Urbanová, Martina Zavadilová

V celkovém pořadí hodnocení škol se Tovačov pohybuje na úžasném druhém místě. Příští školní rok se můžou také děti těšit na nový zájmový kroužek, kde mohou své volejbalové dovednosti zdokonalovat.

Soutěž O nejlepšího chemika ČR - regionální kolo Hranice 2017
Na soutěž se připravovalo pět žáků, bohužel termín se kryl s našim LVVZ a tak na soutěž nejeli dva navržení,ale zastoupily náhradnice.
Škoda že někteří žáci neberou soutěže jako možnost obohatit svoje vědomosti . Děvčata zaslouží pochvalu, nezklamala. Hlavně proto, že na poslední chvíli zastoupila za Veroniku Vránovou a Petra Štýbnara/LVVZ/ Aneta Partyková.
Pro mě jako jejich učitelku je to i motivace více se zaměřit na výpočty v chemii. Na těchto úlohách mnozí ztroskotávali.
Vladimíra Vránová
Na fotogalerii se můžete podívat zde: >ZOBRAZIT<

Přírodopisná soutěž Naší přírodou
Máme zde další článek, a tentokrát je netradičně o tom, jak jsme se v doprovodu paní učitelky Vránové vydali zasoutěžit.
Jeli jsme my, osmáci a myslím si, že druhá skupinka byli šesťáci, ale bohužel moc ty děcka nerozeznám od sebe.
Každý z nás čtyř (Darina Sedlmaierová, Elena Herzogová, Martin Čelechovský a Martin Pasz) dostal přidělen jeden ze čtyř ekosystémů. Byl to les, který jsem měla já, za ním byla voda, tu měl M. Pasz, dále pole a louky, ty dostal M. Čelechovský. A poslední byla lidská obydlí, která měla E. Herzogová.
Já jsem se tedy na toto dívala ze začátku velice skepticky, jelikož nejsem soutěživý typ (Haha!). Trošku se mi nechtělo a i v autobuse jsem z toho nebyla moc šťastná.
Ale musím říct, že jsme si společně popovídali a zasmáli se snad tak, jako společně nikdy.
Po dlouhém čekání jsme se dostali na řadu. A já jsem byla první. Vše bylo formou otázek, které jsme si podle čísel vybírali. Já jsem skončila na čtvrtém místě, ale zase… kdybych si nepopletla mochomůrku a muchomůrku, třeba by to dopadlo lépe. Tak alespoň vím, že už si to nikdy nespletu! :-D
Ačkoli mě to mrzelo, spolužáci mě povzbudili… Dále šel Martin Pasz, který si, pokud se nemýlím vysloužil dokonce 2. místo, po něm šel náš Čelda, který byl třetí. A Elenka byla druhá též.
Den jsme si myslím všichni náramně užili, zasmáli jsme se a já jsem plně rozhodnutá, že pokud se mi naskytne možnost, tak pojedu znova.
Děkuji paní učitelce Vránové, že nám toto umožnila!
PS: Jo a děcka, to je hlavní, tam se svítí! (Pochopí jen zasvěceni!)
Darina Sedlmaierová

6.třída před soutěží
Družstvo 8.A
Čelda s diplomem

Školní kolo soutěže o " Nejlepšího mladého chemika ČR."
Na začátku letošního školního roku, jsme byli opět osloveni, jestli se zapojíme do této soutěže. Soutěž vyhlašuje SPŠCH Hranice, koordinátor Mgr. Pavlína Voldánová a Ing. Iva Ulrichová. Školní kolo proběhlo 8.12.2016
Cílem soutěže je probudit a prohloubit zájem žáků o přírodní vědy a současně studium technických škol.
Letošní školní kolo se týkalo hodně práce s informací z tabulky PSP prvků. Na naši škole jsem dala napsat test 20 žákům z IX. A, kteří byli ten den ve škole. Jména tří nejlepších účastníků a dvou náhradníků, máme zaslat do Hranic do 15.12.2016. Druhé kolo a postup do celostátního kola se bude konat dne 1. února 2017. v Pardubicích. Žáci mohli obdržet celkem 60 bodů a od nás ze školy napsala nejlíp test žákyně Helena Zapletalová na 57 bodů-1.místo,
2.-3. místo a 46 bodů získaly shodně Helena Lepičová a Veronika Vránová, 4. místo a 45,5 bodů obdržel Petr Štybnar a 5. místo obsadila Aneta Partyková s 42.5 body. Tito žáci se budou přepravovat regionální kolo. První tři budou reprezentovat a 2 další budou náhradníci. Děkuji všem žáků za účast ve školním kole a potěšilo mě, že nikdo neobdržel nula bodů, žáci napsali test nejhůře na 3, jen 4 žáci byli slabší průměr. Celkové pořadí bude vypsáno na nástěnce před učebnou chemie.
pořadí

jméno

počet bodů

1.

Helena Zapletalová

57

2.-3.

Helena Lepičová

46

2.-3.

Veronika Vránová

46

4.

Petr Štybnar                       

45,5

5.

Aneta Partyková

42,5

6.

Martin Fromel

41,5

7.

Jakub Vojtašek

40

8.

Lukáš Prachař

36

9.

Alexandr Almaši

34,5

10.-11.

Vanesa Rohová

34

10.-11.

Eliška Večeřová

34

12.

Marek Zavadil

30

13.

Monika Dvořanová

28,5

14.

Michaela Milerová

27,5

15.

Zdena Hegrerová

27

16.

Jana Bajerová

25,5

17.

Zuzana Mazáčová

24.

18.

Jakub Humpa

23,5

19.

Natálie Krátká

23

20.

Martina Janáčová

21,5

21.

Sandra Zábranská

nemoc

22.

Nela  Zimulová

nemoc

                                                                                                                      
Nálada při školním kole testu O nej Chemika regionu
Píšeme test IX.A

Recyklohraní - Úkol č. 2 Staň se tiskařem aneb dostaň písmo na papír
I když učitelé i žáci v období pololetí mají jiné starosti, našli se někteří, kteří plnili se žáky 6. tříd tento úkol. Jde o paní učitelky Petru Nemravovou, Jitku Lehkou, Vladimíru Vránovou a pana ředitele Pavla Odehnala, který se žáky vypočítal požadované výsledky v zadaných příkladech.
Žáci se také dověděli o první tištěné knize – Gutenbergova bible(1454)
Zjistili jsme dvě odběrná místa tonerů a to na naší škole ZŠ a MŠ Tovačov, kde tonery odváží firma ELAST ACTIVE s.r.o. Chválkovická Olomouc, na naší MŠ vzniklo nové odběrné místo, o tom napíší v odpovědi učitelky a děti z MŠ, a také se tonery vybírají a odvážejí z MěÚ Tovačov a tonery tam odváží firma Technology s.r.o. Leitnerova 692/16 Brno, pan Vybíral.
Výsledky 2. úkolu Rycylko

Lednový úkol do Recyklohraní
V novém roce jsme se s novou energií vrhli na plnění nového úkolu i ve výtvarné výchově. Tentokrát se nadšeně zapojili děti ze 6.B.
Nejprve jsme si společně povídali o vzniku písma a jeho různých kulturních a historických podobách. Nezapomněli jsme zmínit ani, jakým způsobem se písmo dál šířilo a jaké vynálezy doby minulé či současné k tomu pomáhaly nebo pomáhají. Například knihtisk, tiskárny, kopírky a skenery. Ujasnili jsme si základní metody práce a typy jednotlivých přístrojů. Nakonec jsme vše uzavřeli názorně.
V zadaných pracovních listech děti hledaly pomocí "modrotisku" a dešifrování zprávy směr recykloúkolu a všem se podařilo objevit i znak recyklace i znění schovaného poselství. Na namnožení potřebného množství listů jsme využili školní kopírku. Nakonec jsme si práci zpestřili i vyzkoušením tiskárny, kdy jsme vytiskli k dalšímu tvoření předem vyfocené ruce.
Několik fotografií je jen důkazem, že děti si celou dobu skvěle užívaly a ještě se zase něco nového dozvěděly a vyzkoušely.

Florbalový turnaj starších žáků v Troubkách
13.12. se žáci naší školy zúčastnili florbalového turnaje, pořádaného ZŠ Troubky. Tým sestavený z žáků 7.-9. ročníku vybojoval v konkurenci 5 týmů krásné 2. místo! Ze čtyř utkání třikrát zvítězil a jednou prohrál (těsná prohra 0:1 s Troubkami, pozdějším vítězem turnaje). Nejlepším střelcem týmu se stal Jakub Vojtašek (vstřelil 6 z 12 gólů).
Sestava:
7.A Marek Zpěvák, Martin Kohn, Jiří Pazdera
8.A Jiří Kohn, Jarda Vymětal, Ondřej Novák
9.A Marek Zavadil, Petr Štýbnar, Jakub Vojtašek, Martin Fromel

V pondělí 19. prosince se těšíme na všechny, kteří se chtějí podívat do školy v předvánoční době a vyrobit si malý dárek za drobný peníz, podívat se na vánoční výstavu keramiky nebo poslechnout si naše žáky, kteří mají připraveny hezké vánoční písně a básně! Přichystány budou dílničky, takže si můžete vlastnoručně nazdobit baňky, třeba se jmény svých blízkých, vyrobit svícen pro babičku a dědu na vánoční stůl nebo nazdobit perníčky. Těšíme se, že nás podpoříte svou návštěvou.
Mgr. Arana Adlerová

Naše škola obsadila první tři místa v soutěži "O nejkrásnější vánoční stromeček" v rámci akce Vánoce na zámku, které proběhly o víkendu 11. a 12. prosince. Originální hlasování návštěvníků pomocí koruny vyneslo na první pozici žáky 9.A s 237 body předány spolu s dárkovým poukazem na 1 000Kč,- od o.p.s. Tovačovský zámek. Na druhém místě byli naši maloši z 1.B se 148 hlasy a třetí pozici obsadila třída 4.A se 101 hlasem. Gratulujeme!

9.A - 1. místo
1.B - 2. místo
4.A - 3. místo

 


6.12.2016, zrovna na Mikuláše, jsme se zúčastnili soutěže "Naší přírodou".

Jeli jsme do Přerova na Bios, kde nás čekali naši soupeři za čtyř škol okresu. Byla to ZŠ z Hranic, Pavlovic, Klenovic a Přerova ze ZŠ Trávník. Z naší školy soutěžilo družstvo mladších žáků, složené ze zástupců obou šestých tříd a starší žáci z 8.A třídy.

Soutěžilo se za čtyři ekosystémy naší přírody.

1. Ekosystém les: Marek Fildán 6.A - 2.místo, Darina Sedlmaierová 8.A - 4.místo
2. Ekosystém voda: Eliška Hlavinková 6.B - 3.místo, Martin Pasz. 8.A - 2.místo
3. Ekosystém pole, louky: Kristýna Síčová 6.A - 3.místo, Martin Čelechovský 8.A - 3.místo
4. Ekosystém lidská sídla: Gabriela Zvonková 6.A - 3.místo, Elena Herzogová 8.A - 2.místo

Naši žáci byli na soutěži nováčky a vedli si velmi dobře. Získali jsme dvě 2. místa, pět 3. míst a jedno 4. místo. I když jsme se snažili na soutěž připravovat, stejně otázky byly všeobecné, spíše zajímavosti a přehled o přírodě, a o to si více ceníme umístění.

Uvádím třeba jednu z otázek - kde probíhá páření mloka skvrnitého:
a) na souši
b) ve stojaté vodě
c) v tekoucí vodě třeba potoku

Tak co na to říkáte? Věděli byste to správně jako Eliška?

Vladimíra Vránová

Přihlásili jsme se do soutěže "O nejhezčí vánoční stromeček".

Sbírka "Vánoční hvězda"
"Kupte si Vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem" je motto charitativní sbírky "Vánoční hvězda", která pomáhá financovat náročnou protinádorovou léčbu dětí na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci.
Již několikátým rokem se počátkem prosince do této sbírky zapojili žáci a rodiče naší školy. Zakoupením 81 malých Vánočních hvězd a 108 velkých Vánočních hvězd přispěli na konto Sdružení Šance, které sbírku pořádá, úctyhodných 14850,-Kč.
Touto cestou bych chtěla za Sdružení Šance poděkovat všem, kteří se i letos do této humanitární sbírky zapojili a zakoupením Vánoční hvězdy podpořili dobrou věc.
Každý, kdo si květinu zakoupil, může prožít Vánoce s hřejivým pocitem, že cosi dal, někomu potřebnému, bezmocnému.
Jitka Lehká

1.11.2016 - PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty tercie a kvarty osmiletých gymnázií v kategorii Kadet, kategorie Junior je určena pro studenty 1. a 2. ročníků středních škol. Na naší škole se letošního ročníku soutěže zúčastnilo 13 žáků 8. třídy a 16 žáků 9. třídy.

Nejlepší řešitelé:
Petr Štýbnar 9.A 79 bodů
Jan Matula 8.A 65 bodů
Martin Čelechovský 8.A 61 bodů


Odkaz na stránky: www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan

1.11.2016
Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového chování ve škole. Tvoření školního programu proti šikanování je dlouhodobý a trvalý proces. Školní program proti šikanování je klíčovou součástí Minimálního preventivního programu školy a Primární prevence rizikového chování žáků ve škole. >ČÍST DÁLE<

V letošním roce se naše škola rozhodla zapojit do projektu "Celé Česko čte dětem", který probíhá v naší školce. Cílem je vytvoření kladného vztahu dětí ke knize a k četbě, posilování mezigeneračních vztahů nebo setkání se zajímavými osobnostmi. V MŠ budou po celý rok probíhat tzv. "malá: a "velká" čtení, na kterých se děti setkají nejen s babičkami a dědečky, ale předčítat jim přijdou třeba i pan starosta, paní knihovnice, dětská lékařka, naši žáci, učitelé a náš pan ředitel. Zapojte se i vy ! Více na stránkách MŠ a projektu: www.celeceskoctedetem.cz
Arana Adlerová

Organizace školního roku ZŠ a MŠ Tovačov 2016/2017:

1.9.2016 Zahájení školního roku
26.10. - 27.10.

Podzimní prázdniny (St - Čt)

28.10. Státní svátek (Pá)
17.11. Státní svátek (Čt)
18.11. Ředitelské volno (Pá)
23.12.2016 - 2.1.2017 Vánoční prázdniny (nástup 3.1.2017)
31.1.2017 Ukončení I. pololetí - vysvědčení
3.2.2017 Pololetní prázdniny (Pá)
6. - 12.2. Jarní prázdniny
13. - 14.4. Velikonoční prázdniny
17.4. Velikonoce
1.5. Státní svátek (Po)
8.5. Státní svátek (Po)
30.6. Ukončení II. pololetí - vysvědčení (Pá)
1.7. - 1.9.2017 Hlavní prázdniny
4.9. Zahájení školního roku 2017/2018 (Po)

Termíny pedagogických rad:

15.11. Čtvrtletní
19.1.

Pololetní

18.4. Čtvrtletní
22.6. Závěrečná

Termíny třídních schůzek:

20.9.2016 Společná
22.11.2016

Konzultace

25.4.2017 Konzultace

Rozpis zvonění:

Přípravné zvonění:
1. hodina:
2. hodina:
Přípravné zvonění:
3. hodina:
4. hodina:
5. hodina:
6. hodina:
7. hodina:
8. hodina:
07:45 hod.
07:50 – 08:35 hod.
08:45 – 09:30 hod.
09:40 hod.
09:45 – 10:30 hod.
10:40 – 11:25 hod.
11:35 – 12:20 hod.
12:25 – 13:10 hod.
13:15 – 14:00 hod.
14:05 – 14:50 hod.

Přestávky mezi 1. a 2. vyučovací hodinou a 7. a 8. vyučovací hodinou jsou z důvodu odjezdů autobusů zkráceny na 5 minut.

Dětem z Klopotovic odjíždí autobus přesně v 15,00 hodin. Je možno je pustit ve 14,50 na autobus, ale vyučující příslušného předmětu musí mít žádost rodičů (omluvenku). Bez této žádosti (omluvenky) není možno tyto děti uvolnit z vyučování.

Při dvouhodinových praktických činností, výtvarné výchovy, tělesné výchovy, volitelných předmětů lze po dohodě s ředitelem školy v případě 7. a 8. hodiny spojit bez přestávky a ukončit vyučování ve 14,50 hodin. Vyučující těchto předmětů o této skutečnosti prokazatelně informují rodiče (zákonné zástupce) žáků.

Způsob omlouvání absence žáků z výuky (KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ):

Plán práce pro školní rok 2016-2017: >ZOBRAZIT<

Seznam prvňáčků na školní rok 2016/2017: >ZOBRAZIT<
Seznam žáků 6.AB na školní rok 2016/2017: >ZOBRAZIT<
Seznam pomůcek na nový školní rok pro jednotlivé školní třídy: >ZOBRAZIT<

MENU
Aktuality
Organizace školního roku
Seznam pomůcek
Aktuality šk.r. 2016-2017
Školní třídy
Zaměstnanci školy
Zájmová činnost
Historie školy
Fotogalerie
Školní řád
Školní vzdělávací program
Školní metodik prevence
Projekt Kolečko
Spolupráce se školou ve Valence
Zájezdy do Anglie
Výroční zpráva
Dokumenty ZŠ
Formuláře ke stažení
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.