ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 581 731 650, 581 731 883
   
AKTUALITY
 

HISTORIE ŠKOLY

Základní škola v Tovačově se může právem pochlubit historií, jakou má jen velmi málo podobných zařízení v kraji.

V Tovačově bývalo dříve více škol, ale nejstarší a nejvíce navštěvovaná byla přízemní a jednotřídní škola vedle fary.

První písemný dokument o existenci tovačovské školy pochází již ze 16. století. Je jím list pana Jana z Pernštejna, zvaného Bohatý, vydaný 24. srpna 1544. V tomto listu povoluje a nařizuje posílat ze zámku prebendu na dvě osoby do školy. Další záznam pochází až z konce 17. století, kdy hrabě Ferdinand Julius ze Salmů rozmnožil roku 1680 prebendu na tovačovskou školu.

V 19. století však vlhká a chladná budova přestává vyhovovat. O její rozšíření v roce 1824 se nejvíce zasloužil pan hrabě Arnošt z Kuennburku. Bylo přistaveno 1. poschodí.

V roce 1875 vyhotovil zednický mistr Jan Bizoň z Tovačova stavební plány pro přestavbu školy. Podle nich byly 1. poschodí vystavěny tři učebny a toalety pro žáky. V přízemí pak toalety pro učitele a také byty pro učitele.

V roce 1873 daroval pan hrabě z Kuennburku škole krásně upravenou zahradu a pod kostelem. Na této zahradě byla v roce 1877 zřízena tělocvična pro letní tělocvik. Zahradu se školou i letní tělocvičnou v roce 1892 převzala obec. Zahradu pod kostelem si ponechala a škole náhradou přidělila svahovitou zahradu pod školou.

Koncem 19. století začala obecní rada vážně uvažovat o stavbě nové školy. Ta měla být původně postavena na náměstí. Nakonec však bylo všechno jinak. V prosinci roku 1889 obec vykoupila od pana Koldy stavení č. 3 v Kostelní (dnes Foerchtgottově) ulici. Vídeňský architekt Max Fleischer navrhl dvouposchoďovou budovu s 12 učebnami, krytou tělocvičnou, konferenční síní a kabinetem.

7. července 1890 byl položen základní kámen, v červenci 1891 byla stavba dokončena a 30 srpna téhož roku slavnostně vysvěcena. Jedná se o budovu, ve které sídlí Základní škola Tovačov i dnes.

Všechny tyto informace a ještě mnoho dalších zajímavostí se dá vyčíst z překrásných starých školních kronik. Každý, kdo je měl možnost prolistovat, musel cítit dech dávné minulosti a určitě se vžíval do děje, který jednotliví kronikáři popisují.

Historie školy je na události velmi bohatá, a proto si připomeňme alespoň ty nejdůležitější z uplynulého století:

- V roce 1925 dostala škola elektrické osvětlení v přízemních třídách. Do té doby se muselo v zimní měsíce zahajovat vyučování až v 8.30 hodin.
- V roce 1931 dostala škola první rádio a psací stroj.
- V lednu 1945 je zastaveno vyučování a v únoru obsadili školu němečtí vojáci, určitou dobu probíhá vyučování v sokolovně. V dubnu jsou stále častější nálety a vyučování je přerušeno až do konce války.
- Od 1. 12. 1950 se začalo vařit ve školní jídelně. Stravuje se 120 žáků.
- V roce 1954 vzniká družina mládeže a dětí, které mají zaměstnanou matku. Zapsáno je 28 dětí.
- Ve školním roce 1959/60 je dokončena přístavba dívčí školy z ulice Podvalí.
- V červnu 1973 je dokončena přístavba cvičné kuchyňky a nové ředitelny.
- Ve školním roce 1975/76 byla zahájena generální oprava školy. Byla vyměněna okna, opravné podlahy a provedena nová fasáda budov z Foerchtgottovy ulice. Celá oprava byla dokončena v roce 1977.
- Ve školním roce 1989/90 byla provedena generální oprava sociálního zařízení. Byla opravena světla ve všech třídách a škola získala řadu nových přístrojů pro výuku.

Nejvíce změn se však v naší škole odehrálo v posledních deseti letech:

1993

Je vybudována plynová kotelna

1994

Základní škola Tovačov získává právní subjektivitu

 

Je zřízena první počítačová učebna

1995

Probíhá rozsáhlá úprava šaten pro žáky

1998

Je dokončena rekonstrukce školní tělocvičny

 

Je dokončena a otevřena nová školní jídelna

1999

Probíhá rekonstrukce WC v části školy

2000

Je vybudována odborná učebna chemie

2001

Nová keramická dílna zahajuje provoz v budově školní družiny

2002

Je vybudována učebna dějepisu

 

Otevírá se nový školní bufet pro žáky

 

Stará cvičná kuchyně je přestavěna na novou počítačovou učebnu

2003

Je vybudována učebna přírodopisu

2004

Svou činnost zahajuje školní klub

 

Je dokončena nová audiovizuální učebna

 

Školní hřiště prochází rozsáhlou rekonstrukcí, pokládá se umělý povrch

 

Aby si naše škola i do budoucna udržela svou tvář, bude jistě třeba dále pokračovat v modernizaci a to nejen v podobě stavebních úprav.

Všichni věříme, že se nám společně bude dařit práce v moderní instituci a všichni naši absolventi si rádi vzpomenou na školu, ve které zahájili svou cestu za poznáním. 

 

MENU
Aktuality
Školní třídy
Zaměstnanci školy
Zájmová činnost
Historie školy
Fotogalerie
Školní řád
Školní vzdělávací program
Školní metodik prevence
Projekt Kolečko
Spolupráce se školou ve Valence
Zájezdy do Anglie
Výroční zpráva
Dokumenty ZŠ
Formuláře ke stažení
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.