ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 581 731 650, 581 731 883
   
AKTUALITY
 

FOTOGALERIE

5.4.2017 - PRAKTICKÁ VÝUKA NA SZŠ V KROMĚŘÍŽI

Datum vložení:
5.4.2017
Počet fotografií:
6
Počet videí:
0

 

V letošním školním roce jsem dostala do úvazku učit přírodopis v 8.A třídě.
Součástí výuky o Člověku je i seznámení se základní první pomocí například při zranění, krvácení, zlomeninách , zástavě dechu a srdce atd…..
I když jsme si o problematice povídali ve škole, mám zkušenost, že nejlépe si žáci osvojí dovednosti, když si vše sami vyzkouší. Díky tomu, že jsem se dostala na SZŠ v Kroměříži, tak jsem poznala skvělou paní profesorku, nyní i zástupkyni školy, paní Hanu Kovářovou.
Tato paní profesorka mně již podruhé vyhověla a přijala nás na škole do hodin praktického nácviku těchto dovedností. Milým překvapením bylo přivítání nás všech paní ředitelkou školy PhDr. Ludmilou Hanákovou, která nás čekala u vstupu do školy. Momentálně si v hodinách zkoušeli druháci této školy na třech stanovištích nácvik první pomoci a přijali nás mezi sebe.

V odborných učebnách nás čekaly tři stanoviště, kde nám vše vysvětlovali samotní žáci:
1. Zlomeniny a podvrtnutí kotníku. Poranění páteře, IM, CPM a Epilepsie
2. V druhé učebně si žáci vyzkoušeli poskytnout první pomoc při tepenném a lehkém žilním krvácení horní končetiny, krvácení z nosu a seznámili se s protišokovými opatřeními.
3. Třetí učebna- Zde nás čekala resuscitace dítěte, resuscitace- počítačový model, Rautekova poloha a první pomoc při vdechnutí cizího tělesa u dětí i dospělých.

Naši osmáci si ve skupinách vyzkoušeli dovednosti, poslechli si i teoreticky rozšířené připomínky o poskytnutí PP a taky se podívali na ukázky ze soutěží, kterých se žáci této školy zúčastnili.
Celým dnem nás prováděla druhačka SZŠ S. Holčáková a vedla si velmi dobře. S paní profesorkou mám domluvený ještě jeden kurz, který navštívíme s našimi deváťáky 16.5.2017 i o tom Vám napíšu.
Těší mě, že nás paní profesorka pochválila, nejen za znalosti, ale také za chování žáků a chuť se něco naučit. Snad své nabyté vědomosti zúročíme na soutěži v Přerově, kam odjede skupina 5 našich žáků ukázat, co o PP ví. Celou akci fotil náš pan učitel Petr Jehlář.
Vladimíra Vránová

Přečtěte si také, co o akci říkají samotní žáci.
Praktické ukázky první pomoci a prezentace dovedností žáků 2. A
V semináři první pomoci se žáci učí poskytovat první pomoc při modelových situacích zinscenovaných spolužáky a nyní měli jedinečnou možnost, získané vědomosti a hlavně dovednosti zkusit předat dál, žákům 8. třídy ZŠ a MŠ Tovačov.
Žákyně Simona Holčáková si vyzkoušela přednášet před plénem 23 žáků a 3 učitelů a také jim prakticky předvést některé situace z obecné části první pomoci. Poté si připravili žáci Katka Holubová, Luboš Medek, Petra Chalupová, Tereza Šulková, Lukáš Janáček a Vojta Adamík praktické ukázky a procvičování v konkrétních situacích. A jak se vše líbilo žákům ZŠ? Postřehy nám shrnuli Jirka Kohn, Jaub Skopal a Radek Topič:
,, Dne 5. 4. 2017 jsme přijeli do Střední zdravotnické školy v Kroměříži se podívat, jak se provádí první pomoc.
První část přednášky byla o základech první pomoci, poté jsme se přesunuli na různá stanoviště. Na prvním stanovišti jsme probírali různé druhy krvácení a učili se jak je zastavit. Dostali jsme názornou ukázku tepenného krvácení a vše si mohli poté prakticky vyzkoušet.
Na druhém stanovišti se jednalo o resuscitaci, dětí i starších osob. Zkoušeli jsme masáž srdce, kterou jsme si ověřovali na počítači, snažili jsme se vyprostit cizí předmět z úst a nacvičovali polohu raněného.
Třetí část byla o zlomeninách, epileptických záchvatech, infarktu atd. Zkoušeli jsme si, jak ošetřit otevřenou zlomeninu, jak obvázat zvrtnutý kotník a také např.postup při epileptickém záchvatu.
Z celé akce nás nejvíce zaujalo tepenné krvácení a jak ho zastavit, protože se nám líbila stříkající krev. V závěru bychom rádi poděkovali za to, že nám bylo umožněno zjistit více o první pomoci a vše si procvičit."
Mgr. Hana Kovářová, vedoucí semináře první pomoci

Přírodopis mě vždycky bavil. A tak mi zpráva, že pojedeme do Kroměříže na výuku první pomoci vykouzlil úsměv na tváři.
Ve středu 5.4. byl den, kdy se jelo. Moc chci poděkovat paní učitelce Vránové a panu učiteli Jehlářovi, kteří nás tam vzali. Kroměříž má velice krásnou Střední zdravotnickou školu. Přivítal nás milý personál, který nás dovedl do třídy, kde se měla konat přednáška. Celou přednášku vedla moc sympatická studentka Simona s výpomocí zástupkyně tamní školy. Vytvořili pro nás pěknou prezentaci, ve které nám vypsali vše potřebné, co je pro PP potřeba. To byla teoretická část.
Dále nás rozdělili do tří skupin a mohlo začít to zábavnější, část praktická. Jako první jsme si vyzkoušeli masáž srdce figuríny, která byla napojena na zajímavý graf na počítači, který ukazoval, jak moc nám to jde, nebo ne. Zkoušeli jsme si masáž srdce u novorozeňat, nebo to, jak jim nahmatat tep. Ačkoli se stabilizované polohy již dělat nemají, vyzkoušeli jsme si je též. Ani ovazování tepenného krvácení nechybělo, ačkoli to jsme se museli všichni smát nad naší naprostou neschopností nasadit si rukavice.
Zavazování otevřených zlomenin, vyvrtnutých kotníků, nebo fakta o infarktu či mozkové příhodě.
Rozhodně jsem se naučila mnoho nového, určitě si to zapamatuji. Byla to nenahraditelná zkušenost, kterou nemají všichni, a den jsem si rozhodně užila. Bylo to prostě báječné.
A po návštěvě si mnoho z nás uvědomilo, že by ho v budoucnu práce zdravotního asistenta nejspíše bavila… Takže, uvidíme v devítce, kdo se na tu zdravku hlásit bude.
Sedlmaierová Darina VIII.A

MENU
Informace pro rodiče
Školní třídy
Zaměstnanci školy
Zájmová činnost
Historie školy
Fotogalerie
Školní řád
Školní vzdělávací program
Školní metodik prevence
Projekt Kolečko
Spolupráce se školou ve Valence
Zájezdy do Anglie
Výroční zpráva
Dokumenty ZŠ
Formuláře ke stažení
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.