ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 tel. 581 731 650, 581 731 883
   
AKTUALITY
 

FOTOGALERIE

9.11.2016 - PROJEKT MAMUTI

Datum vložení:
9.11.2016
Počet fotografií:
12
Počet videí:
0

 

Projekt "Mamuti"

Pravěk je téma životu a zkušenostem dětí velmi vzdálené….. A proto hlavním cílem projektu "mamuti", který proběhl ve 2. říjnovém týdnu u šesťáků, bylo seznámit se s životem našich předků v tomto období. Poznatky a zajímavosti z doby lovců mamutů, jejich způsobu obživy a boje o každodenní přežití v době ledové, obohatily žáky 6. třídy téměř ve všech vyučovacích předmětech.

V hodinách dějepisu si žáci zjišťovali informace o mamutech a dalších zvířatech doby ledové, zkoumali způsob lovu těchto zvířat a jejich celkové využití pravěkými lovci a své bádání doplnili zhlédnutím dokumentárního filmu s pravěkou tématikou. V zeměpise se pak blíže seznámili s typy krajin – tundra a tajga- podobným prostředí doby ledové.

Na dějepisno-zeměpisné poznatky navázaly jazykové. V anglickém jazyce si šesťáci vyhráli s tajenkami a křížovkami s pravěkou slovní zásobou a v českém jazyce se o životě lovců mamutů dozvěděli četbou ukázky z knihy Eduarda Štorcha Lovci mamutů.

V matematice žáci 6. třídy porovnávali podle daných měr a vah typická zvířata doby ledové a v přírodopise pak hledali rozdíly mezi mamuty a slony dnešní doby.

V hudební výchově si zazpívali píseň o pravěké rodině a v hodině tělesné výchovy si děvčata zatančila stylový pravěký tanec zahrnující dokonce i ulovení samotného mamuta! V hodinách výtvarné výchovy se šesťáci odvážně pustili do umělecké tvorby po vzoru pravěkých umělců a některá jejich díla by mohla konkurovat těm ze slavných jeskyň s pravěkými nálezy ve Francii a Španělsku. Projekt "mamuti" bude dokončen v prosinci návštěvou expozice věnované archeologii pravěku na Přerovsku.

Chvíle strávené u mamutů byly fajn, ale zjištění, že naši předkové to vůbec neměli jednoduché, vedlo všechny šesťáky ke konstatování, že ve 21. století se přece jen žije líp!!!

Jitka Lehká

 

MENU
Informace pro rodiče
Školní třídy
Zaměstnanci školy
Zájmová činnost
Historie školy
Fotogalerie
Školní řád
Školní vzdělávací program
Školní metodik prevence
Projekt Kolečko
Spolupráce se školou ve Valence
Zájezdy do Anglie
Výroční zpráva
Dokumenty ZŠ
Formuláře ke stažení
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.