maTEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV
KPT. JAROŠE 567, 751 01 tel. 732 425 406
   
AKTUALITY
 

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Sdělení pro rodiče o platbě školného

PLATBA ŠKOLNÉHO NA MĚSÍC ZÁŘÍ MUSÍ BÝT UHRAZENA DO 31. 8. 2016

Sdělení pro rodiče o platbě školného pro školní rok 2016/2017: >ZOBRAZIT<

PLATBU ŠKOLNÉHO PLATÍ RODIČE pouze bezhotovostně na účet školy a to dopředu (tj. v srpnu je hrazeno na září apod.). Rodiče, kteří mají platbu inkasem, nemusí nic předělávat, nadále budu vždy k 20. inkasovat platbu. Jakoukoliv změnu prosím nahlaste do kanceláře školy nebo na e-mail: KonecnaJa@seznam.cz

Výše školného na 1 dítě a 1 měsíc je 300,-Kč. Děti v posledním školním ročníku- předškoláci školné neplatí 12 měsíců. Děti s OŠD platí 300,-Kč za měsíc. Při docházce sourozenců hradí 1. dítě 300,-Kč, 2. dítě 200,-Kč. V případě, že se první dítě vzdělává v posledním ročníku předškolního vzdělávání, činí příspěvek na první dítě 300,-Kč.

Každé dítě dostane svůj variabilní symbol, pod kterým budete platby hradit. Bez uvedení variabilního symbolu nelze platbu identifikovat, proto prosím věnujte pozornost úhradám.

VARIABILNÍ SYMBOLY DĚTÍ A ČÍSLO ÚČTU JSOU ZVEŘEJNĚNY VE TŘÍDĚ SLUNÍČEK (PRVNÍ BUDOVA DOLE NEBO U VEDOUCÍ UČITELKY V KANCELÁŘI MŠ).

 


Úhrada stravného

Stravné platí rodiče bezhotovostně u společnosti SCHOLAREST, která zajišťuje školní stravování. Vedoucí školního stravování je paní Martina Moučková a má kancelář v ZŠ, vchod je přes školní hřiště z ulice Podvalí.

Odhlašování a přihlašování obědů lze den dopředu telefonicky 581 731 305 nebo na email zr.7840@colarest.cz nebo týž den do 8:00 hodin u vedoucí školní restaurace paní Martiny Moučkové.

Výše stravného na 1 dítě ve věku 3 – 6 let je 36,-Kč (2 svačiny a oběd).

Výše stravného na 1 dítě od věku 7 let a OŠD je 40,-Kč (2 svačiny a oběd).

Děti celodenní odebírají svačinu, oběd, svačinu.MENU
Aktuality
Třídy MŠ
Učitelský sbor
Provoz MŠ
Stravné a školné
Organizace dne
Co děti potřebují
Školní vzdělávací program
Fotogalerie
Dokumenty MŠ
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.