maTEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV
KPT. JAROŠE 567, 751 01 tel. 732 425 406
   
AKTUALITY
 

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Sdělení pro rodiče o platbě školného

Školné se bude hradit tak jako v loňském roce pouze bezhotovostně na účet školy účet školy č.ú. : 152 646 951/0300 a to DOPŘEDU (tj. v srpnu je hrazeno září atd.) vždy k 20. dni v měsíci (trvalé příkazy si prosím nastavte tak, aby mi platba byla připsána na účet k tomuto datu).
Výše školného zůstává. Každé dítě má svůj variabilní symbol, pod kterým budete i nadále platby hradit. Noví žáci mají přidělen nový variabilní symbol, který zjistíte v mateřské školce. Prosím o pozornost při zadávání variabilního symbolu a také zvyšte pozornost při úhradách, bez uvedení tohoto symbolu nelze platbu identifikovat. Termíny úhrad pro školní rok 2017/2018:

ZÁŘÍ 2017 - 31.8.2017
ŘÍJEN 2017 - 19.9.2017
LISTOPAD 2017 - 19.10.2017
PROSINEC 2017 - 16.11.2017
LEDEN 2018 - 19.12.2017
ÚNOR 2018 - 19.1.2018
BŘEZEN 2018 - 19.2.2018
DUBEN 2018 - 19.3.2018
KVĚTEN 2018 - 19.4.2018
ČERVEN 2018 - 18.5.2018
PRÁZDNINOVÝ MĚSÍC - 29. 6. 2018

Výše školného na 1 dítě a 1 měsíc je 300,-Kč. Děti s povinnou školní docházkou školné neplatí. Při docházce sourozenců hradí 1. dítě 300,-Kč, 2. dítě 200,-Kč. V případě, že se první dítě vzdělává v posledním ročníku předškolního vzdělávání, činí příspěvek na první dítě 300,-Kč.

 


Úhrada stravného

Vedoucí školního stravování je paní Vladimíra Neubergerová a má kancelář v ZŠ, vchod je přes školní hřiště z ulice Podvalí.
Odhlašování a přihlašování obědů lze den dopředu telefonicky 581 731 305 nebo na email: jidelnatovacov@seznam.cz nebo týž den do 8:00 hodin u vedoucí školní restaurace paní Vladimíra Neubergerová.

Výše stravného na 1 dítě ve věku 3 – 6 let je 36,-Kč (2 svačiny a oběd).
Výše stravného na 1 dítě od věku 7 let a OŠD je 40,-Kč (2 svačiny a oběd).
Děti celodenní odebírají svačinu, oběd, svačinu.

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny MŠ: >ZOBRAZIT<MENU
Aktuality
Třídy MŠ
Učitelský sbor
Provoz MŠ
Stravné a školné
Organizace dne
Co děti potřebují
Školní vzdělávací program
Fotogalerie
Dokumenty MŠ
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.