maTEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV
KPT. JAROŠE 567, 751 01 tel. 732 425 406
   
AKTUALITY
 

ORGANIZACE DNE

6.20 - 6.30 
Příchod dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, výtvarné a pracovní činnosti, individuální péče

 

8.30 - 9.50 
Komunitní kruh, pohybové aktivity, relaxační cvičení, jóga, hygiena, svačina

Didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče, individuální péče, jazykové chvilky, smyslové hry, pohybové aktivity

9.50 - 12.30
Příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.30 - 14.00
Odpočinek, náhradní nespící aktivity, individuální péče dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, péče speciálně pedagogická, logopedická

14.30 - 15.00
Vstávání, hygiena, svačina

15.00 - 16.15
Odpolední zájmové činnosti dětí (hry a činnosti dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností)

 

MENU
Aktuality
Třídy MŠ
Učitelský sbor
Provoz MŠ
Stravné a školné
Organizace dne
Co děti potřebují
Školní vzdělávací program
Fotogalerie
Dokumenty MŠ
Kontakt

 

Základní škola a Mateřská škola Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov, tel. 581 731 650, 581 731 883

ZŠ Tovačov © 2010 - 2014 by Maty.